Cennik

Zapoznaj się z ofertą cenową dla naszych zajęć

Zajęcia indywidualne

1 osoba70 zł / godz.
2 osoby40 zł / godz.

* cena nie zawiera ceny wynajęcia kortu

Trening z maszyną do podawania piłek
40 zł / godz. + cena kortu

Zajęcia grupowe

Tenisowe przedszkole

1 x w tygodniu120 zł
2 x w tygodniu220 zł

* zajęcia w grupie 8 osobowej na trenera, trwają 1 godzinę, dla dzieci w wieku 4-6 lat

Zajęcia dla dzieci (7-15 lat)

Zajęcia 60 min.

1 x w tygodniu120 zł
2 x w tygodniu220 zł
3 x w tygodniu320 zł

Zajęcia 90 min.

1 x w tygodniu180 zł
2 x w tygodniu320 zł

* zajęcia w grupach 6 osobowych na trenera

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

1 x w tygodniu220 zł
2 x w tygodniu400 zł

* zajęcia w grupie 4 osobowej, trwają 1,5 godziny

Wszystkie ceny za zajęcia grupowe podane są za 4 lub 8 treningów w miesiącu. W przypadku mniejszej lub większej liczby treningów w danym miesiącu ceny ulegają zmianie proporcjonalnie do zmiany ilości treningów. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wniesienia opłaty. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia w terminie ustalonym z trenerem.

Płatność za zajęcia grupowe do dnia 10 każdego miesiąca.
Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury.

Płatności za zajęcia można dokonywać bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia lub przelewem na konto:

DHtenis Daria Hetzig
Nr konta: 49 1950 0001 2006 0858 6919 0002

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

Nie czekaj, zapisz się na zajęcia
lub przyjdź na darmowy trening pokazowy!