Cennik

Zajęcia indywidualne:

  • 1 osoba      - 70 zł / godz.
  • 2 osoby      - po 40 zł / godz.

* cena nie zawiera ceny wynajęcia kortu.

 

Zajęcia grupowe:

  • Tenisowe przedszkole:           1 x w tygodniu   -  120 zł

                                 * zajęcia w grupach 8 osobowych, trwają 1 godzinę, dla dzieci w wieku 5-6 lat

 

  • Zajęcia dla dzieci (7-18 lat):    1 x w tygodniu    - 180 zł

                                                           2 x w tygodniu    - 320 zł

                                 * zajęcia w grupach 6 osobowych, trwają 1,5 godziny

 

  • ​Zajęcia dla dorosłych:              1 x w tygodniu    - 220 zł

                                                           2 x w tygodniu    - 400 zł

                                 * zajęcia w grupie 4 osobowej, trwają 1,5 godz.

 

Wszystkie ceny za zajęcia grupowe podane są za 4 lub 8 treningów w miesiącu. W przypadku mniejszej lub większej liczby treningów w danym miesiący ceny ulegają zmianie proporcjonalnie do zmiany ilości treningów. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wniesienia opłaty. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia w terminie ustalonym z trenerem.

 

Płatność za zajęcia grupowe do dnia 10 każdego miesiąca.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury.

 

Płatności za zajęcia można dokonywać bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia lub przelewem na konto:

DHtenis Daria Hetzig

nr konta: 49 1950 0001 2006 0858 6919 0002 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Tomasz Hetzig

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .